KLIMAT
KUNSKAP

ÖVERSVÄMNING

ÖVERSVÄMNING

Hur ser det ut i din källare?

Ställ värdefulla saker högt upp,
så klarar de en översvämning.

Tänk på att bryta strömmen
innan du börjar dränera!

Är det översvämning i källaren?

Ställ värdefulla saker högt upp,
så klarar de en översvämning.

Hur ser det ut i din källare?

Är hängrännorna rensade?

Tips vid skyfall

Tips vid kraftiga snöfall

Det är inte den totala årsnederbörden som avgör hur ofta det blir översvämning – utan mängden nederbörd som faller på kort tid. Det finns mycket du kan göra för att skydda dig själv och ditt hem vid kraftiga skyfall och höga flöden.Små åtgärder kan göra stor nytta!

Det är inte den totala årsnederbörden som avgör hur ofta det blir översvämning – utan mängden nederbörd som faller
på kort tid. Det finns mycket du kan göra för att skydda dig själv och ditt hem vid kraftiga skyfall och höga flöden.
Små åtgärder kan göra stor nytta!

Varför #klimatklokatips?

Mer information finns
på Länsförsäkringar
Kalmar läns hemsida:

Är det översvämning i källaren?

Tänk på att bryta strömmen
innan du börjar dränera!

Installera backventiler, så minskar risken föratt översvämning vid höga flöden.

Har du backventiler i golvbrunnarna?

Har du backventiler i golvbrunnarna?

Installera backventiler, så minskar risken föratt översvämning vid höga flöden.

Med rena hängrännor och stuprör försvinner regnet lättare från huset.
Se till att takpannor och plåtar är
hela och sitter på plats.

Kan det rinna in vatten från gatan?

Om marken lutar bort från huset minskar risken för att rännstensvatten rinner in i huset vid höga flöden.

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

ÖVERSVÄMNINGAR

VATTENSKADOR

VATTENSKADOR

ÖVERSVÄMNINGAR

LÄS MER

Bygga ut eller bygga nytt?

Ta del av Länsstyrelsens rekommenderationer.

LÄS MER

NEDLADDNINGSBAR PDF

Mängden nederbörd förväntas öka med ungefär 15-20 procentfram till seklets slut. Nederbörden ökar mest under vintern, då ökningen kan bli närmare 30 procent.

Kraftig nederbörd, så kallat skyfall, förväntas bli alltvanligare i framtiden.
För att klassas som skyfall krävs det minst 50 mm regn på en timme, eller 1 mm regn per minut.

Kraftig nederbörd, så kallat skyfall, förväntas bli alltvanligare i framtiden. För att klassas som skyfall krävs det minst 50 mm regn på en timme, eller 1 mm regn per minut.

Mängden nederbörd förväntas öka med ungefär 15-20 procentfram till seklets slut. Nederbörden ökar mest under vintern,
då ökningen kan bli närmare 30 procent.

Kraftig nederbörd, så kallat skyfall, förväntas bli alltvanligare i framtiden. För att klassas som skyfall krävs det minst 50 mm regn på en timme, eller 1 mm regn per minut.

Om vatten kommer in via golvbrunnarna kan du trycka ned en filt eller en handduk i brunnen och ställa någonting tungt ovanpå. Börja sedan ösa, torka och pumpa med en gång.

Är hela golvet täckt med vatten?

Copyright © klimatklokatips.se 2018
Produced by Alarmstreet