Varför #klimatklokatips?

I Sverige innebär en halv grads skillnad globalt nästan en grads skillnad hos oss.

Den stora skillnaden är att naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar kommer bli mycket vanligare med ökad risk för långvariga värmeböljor med ökade hälsorisker, skogsbränder, foder- och vattenbrist. Även översvämningar förväntas öka. Det är de areella näringarna som kommer drabbas hårdast; jordbruk, skogsbruk och fiskenäring. Många insektsarter hinner med två generationer på en sommar. Exempelvis insekter som granbarkborre som riskerar orsaka stor skada på våra granbestånd. För andra arter exempelvis pollinerande insekter kan det vara svårt att hinna anpassa sig till allt tidigare vårblomning. Vid 2 grader varmare fördubblas risken för att dessa insekter ska förlora sina livsmiljöer jämfört med 1,5 grad.

 

 

Vintrarna förväntas bli grönare och blötare. En grads skillnad vintertid kan vara skillnaden på någon månad med snö till helt gröna vintrar med mycket regn.  Nederbörd i form av skyfall under höst och vinter förväntas bli allt vanligare ju varmare det blir. För sydöstra Sverige och då speciellt Kalmar läns del förväntas torka och sjunkande grundvattennivåer bli ett stort problem under en längre period varje år.

Men som sagt, vi kan påverka och bidra. Var och en för sig och naturligtvis tillsammans. Vi börjar i vardagen med de små stegen och fortsätter med att ifrågasätta invanda rutiner och levnadsmönster. Vad kommer du göra idag? Vad kan du göra imorgon? Kan du tänka dig att i år avstå en långresa till Thailand?

 
I Sverige innebär en halv grads skillnad globalt nästan en grads skillnad hos oss.

Den stora skillnaden är att naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar kommer bli mycket vanligare med ökad risk för långvariga värmeböljor med ökade hälsorisker, skogsbränder, foder- och vattenbrist. Även översvämningar förväntas öka. Det är de areella näringarna som kommer drabbas hårdast; jordbruk, skogsbruk och fiskenäring. Många insektsarter hinner med två generationer på en sommar. Exempelvis insekter som granbarkborre som riskerar orsaka stor skada på våra granbestånd. För andra arter exempelvis pollinerande insekter kan det vara svårt att hinna anpassa sig till allt tidigare vårblomning. Vid 2 grader varmare fördubblas risken för att dessa insekter ska förlora sina livsmiljöer jämfört med 1,5 grad.

 

 

Vintrarna förväntas bli grönare och blötare. En grads skillnad vintertid kan vara skillnaden på någon månad med snö till helt gröna vintrar med mycket regn.  Nederbörd i form av skyfall under höst och vinter förväntas bli allt vanligare ju varmare det blir. För sydöstra Sverige och då speciellt Kalmar läns del förväntas torka och sjunkande grundvattennivåer bli ett stort problem under en längre period varje år.

Men som sagt, vi kan påverka och bidra. Var och en för sig och naturligtvis tillsammans. Vi börjar i vardagen med de små stegen och fortsätter med att ifrågasätta invanda rutiner och levnadsmönster. Vad kommer du göra idag? Vad kan du göra imorgon? Kan du tänka dig att i år avstå en långresa till Thailand?

Redan idag är många ekosystem ansträngda och oerhört känsliga. Förenklat kan man säga att redan vid 1,5 grads uppvärmning provoceras balansen rejält. Det som ska vara kallt håller på att bli för varmt och det som redan är varmt blir alldeles för varmt. Vatten söker sig till fel ställen och gör stor skada när det egentligen borde göra nytta någon annanstans. Ekosystem som Arktis och viktiga glaciärer som förser miljonstäder runt om i världen med dricksvatten kommer sluta fungera. De tropiska korallreven kommer till exempel redan vid 1,5 graders uppvärmning att minska med upp till 70-90% jämfört med idag.

För människor förväntas översvämningsriskerna öka både längs utsatta kustområden, som från skyfall. Små skillnader i havsnivån innebär att flera miljoner människor hamnar i riskområden för översvämningar.  Samtidigt förväntas risken för torka öka i redan torra områden med svält och kraftigt ökad risk för humanitära katastrofer. Vattenbrist förväntas bli nästa stora globala kris, vilket i sin tur påverkar matproduktionen. Redan i dagsläget saknar drygt en miljard människor rent vatten. Enligt FN måste vi öka matproduktionen med cirka 70% fram till år 2050 för att möta den växande befolkningen.

Redan idag är många ekosystem ansträngda och oerhört känsliga. Förenklat kan man säga att redan vid 1,5 grads uppvärmning provoceras balansen rejält. Det som ska vara kallt håller på att bli för varmt och det som redan är varmt blir alldeles för varmt. Vatten söker sig till fel ställen och gör stor skada när det egentligen borde göra nytta någon annanstans. Ekosystem som Arktis och viktiga glaciärer som förser miljonstäder runt om i världen med dricksvatten kommer sluta fungera. De tropiska korallreven kommer till exempel redan vid 1,5 graders uppvärmning att minska med upp till 70-90% jämfört med idag.

För människor förväntas översvämnings-riskerna öka både längs utsatta kust-områden, som från skyfall. Små skillnader
i havsnivån innebär att flera miljoner människor hamnar i riskområden för översvämningar.  Samtidigt förväntas risken för torka öka i redan torra områden med svält och kraftigt ökad risk för humanitära katastrofer. Vattenbrist förväntas bli nästa stora globala kris, vilket i sin tur påverkar matproduktionen. Redan i dagsläget saknar drygt en miljard människor rent vatten. Enligt FN måste vi öka matproduktionen med cirka 70% fram till år 2050 för att möta den växande befolkningen.

I Paris 2015 kom världens ledare överens om att den globala uppvärmningen inte skulle öka med mer än 1,5 grad C till 2100 och inte mer än 2 grader C. Det var man överens om.

En halv grad låter kanske inte så mycket. 5 tiondelar, knappt kännbart. Men definitivt kännbart för vår planet och med mycket stora konsekvenser som följd. Problemet just nu är att världens temperatur ökar med cirka 0,2 grader per årtionde. Så med den utsläppstakten är vi uppe i 1,5 grad redan kring 2040. 60 år tidigare.

Rapporterna som bekräftar uppvärmningen och dess konsekvenser duggar tätt. Senast en från FN. Så på den punkten är forskarvärlden överens. Tyvärr är man inte lika överens om på vilket sätt detta ska stoppas. Men det finns idéer och en vilja till förändring. En samlad och enig forskarkår bekräftar bilden, söker samband och förklaringar. Innovatörer arbetar intensivt med olika tekniska lösningar och politiker sätter processer och nya regelverk.

Och vi då, du och jag? Är vi en del av lösningen eller en del av problemet? Ja, både och faktiskt.
Vi måste nog ställa in oss på att vi inte längre bara kan iaktta förändringarna, utan vi måste förändra oss själva. I grunden. I det korta perspektivet; nu, här och idag med små steg i vardagen. Och i det långa perspektivet med livsstilsomställningar, personligt engagemang och ifrågasättande av rutiner vi länge bara tagit för givet.

I Paris 2015 kom världens ledare överens om att den globala uppvärmningen inte skulle öka med mer än 1,5 grad C till 2100 och inte mer än 2 grader C. Det var man överens om.

En halv grad låter kanske inte så mycket. 5 tiondelar, knappt kännbart. Men definitivt kännbart för vår planet och med mycket stora konsekvenser som följd. Problemet just nu är att världens temperatur ökar med cirka 0,2 grader per årtionde. Så med den utsläppstakten är vi uppe i 1,5 grad redan kring 2040. 60 år tidigare.

Rapporterna som bekräftar uppvärmningen och dess konsekvenser duggar tätt. Senast en från FN. Så på den punkten är forskarvärlden överens. Tyvärr är man inte lika överens om på vilket sätt detta ska stoppas. Men det finns idéer och en vilja till förändring. En samlad och enig forskarkår bekräftar bilden, söker samband och förklaringar. Innovatörer arbetar intensivt med olika tekniska lösningar och politiker sätter processer och nya regelverk.

 

 

 

 

 

 

 

Och vi då, du och jag? Är vi en del av lösningen eller en del av problemet?
Ja, både och faktiskt. Vi måste nog ställa in oss på att vi inte längre bara kan iaktta förändringarna, utan vi måste förändra oss själva. I grunden. I det korta perspektivet; nu, här och idag med små steg i vardagen. Och i det långa perspektivet med livsstils-omställningar, personligt engagemang och ifrågasättande av rutiner vi länge bara tagit för givet. Om vi ska undvika två graders uppvärmning måste vi snabbt ändra kurs och minska våra utsläpp. Tyvärr går det just nu åt andra hållet. I Sverige har vi har fördubblat våra flygresor jämfört med 90-talet. Idag flyger vi i Sverige 5 gånger mer än det globala genomsnittet. Ca ett ton koldioxid per person och resa till Europa, två ton till New York. Utsläppen från bilar ligger kvar på ungefär samma nivå även om bränslesnålare motorer utvecklats och alternativa bränslen lanserats. Men det räcker föga när bilarna blivit större, vi blir fler och åker mer. Vi konsumerar också som aldrig förr. Hade alla i världen konsumerat som vi i Sverige hade det behövts nästan 4,5 jordklot. Så i den meningen är vi inte något föredöme även om vi upplever att vi jämt åker till återvinningen, handlar ekologiskt och delar verktyg med grannen.

Vad säger den
internationella forskningen?

Vad är då skillnaden på 1,5 grad
jämfört med 2,0 grader

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

VI TAR TEMPEN PÅ VÅR PLANET

  Om vi ska undvika två graders uppvärmning måste vi snabbt ändra kurs och minska våra utsläpp. Tyvärr går det just nu åt andra hållet. I Sverige har vi har fördubblat våra flygresor jämfört med 90-talet. Idag flyger vi i Sverige 5 gånger mer än det globala genomsnittet. Ca ett ton koldioxid per person och resa till Europa, två ton till New York. Utsläppen från bilar ligger kvar på ungefär samma nivå även om bränslesnålare motorer utvecklats och alternativa bränslen lanserats. Men det räcker föga när bilarna blivit större, vi blir fler och åker mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi konsumerar också som aldrig förr. Hade alla i världen konsumerat som vi i Sverige hade det behövts nästan 4,5 jordklot. Så i den meningen är vi inte något föredöme även om vi upplever att vi jämt åker till återvinningen, handlar ekologiskt och delar verktyg med grannen.

För sig som vill veta mer om Framtidens klimat i Kalmar län

 

LÄS HÄR

Copyright © klimatklokatips.se 2018
Produced by Alarmstreet