Varför #klimatklokatips?

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

När det gäller råd för översvämningar mot skyfall finns det flera åtgärder man kan göra, då kan man leda bort, fördröja eller magasinera vatten. När det gäller stigande havsvatten är det annorlunda. Stigande havsvatten kan man inte leda bort, det vattnet måste man skydda sig mot med ex vallar. Läs mer under avsnittet Översvämningar. Det viktigaste rådet är därför:

STIGANDE
HAVSNIVÅ

Bygg inte på låglänt mark eller mark som riskerar att översvämmas, se länsstyrelsens rekommendationer ovan.

I Kalmar län rekommenderas nya byggnationer anläggas på säkra nivåer så att de inte skadas av stigande havsvatten. I beräkningarna har förutom stigande havsvatten även högsta högvattennivåer, landhöjning, vindskjuvning och sannolikhetskalkyler medtagits i beräkningarna. Vill man fördjupa sig kan man läsa mer här:

Ett varmare klimat gör att de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis börjat smälta. Tillsammans med den termiska expansionen (varmt vatten tar större plats än kallt vatten) gör det att havsytan börjat stiga i hela världen. Tidigare beräkningar har sagt att vi bör räkna med att havsnivån kommer stiga med ungefär en meter fram till år 2100. Nya beräkningar visar på högre nivåer då avsmältningen framförallt i Västantarktis gått snabbare än man tidigare trott.  Vi förhåller oss till de nivåer som SMHI tagit fram utifrån sina beräkningar, dvs minst en meter. Men havet slutar inte stiga efter år 2100, det förväntas fortsätta stiga under mycket lång tid.

Ett varmare klimat gör att de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis börjat smälta. Tillsammans med den termiska expansionen (varmt vatten tar större plats än kallt vatten) gör det att havsytan börjat stiga i hela världen. Tidigare beräkningar har sagt att vi bör räkna med att havsnivån kommer stiga med ungefär en meter fram till år 2100. Nya beräkningar visar på högre nivåer då avsmältningen framförallt i Västantarktis gått snabbare än man tidigare trott.  Vi förhåller oss till de nivåer som SMHI tagit fram utifrån sina beräkningar, dvs minst en meter. Men havet slutar inte stiga efter år 2100, det förväntas fortsätta stiga under mycket lång tid.

I Kalmar län rekommenderas nya byggnationer anläggas på säkra nivåer så att de inte skadas av stigande havsvatten. I beräkningarna har förutom stigande havsvatten även högsta högvattennivåer, landhöjning, vindskjuvning och sannolikhetskalkyler medtagits i beräkningarna. Vill man fördjupa sig kan man läsa mer här:

KUSTNÄRA BOENDEN

RÅD:

Installera backventiler för avloppsrör. En backventil skyddar mot att vatten från gatuledningar vid översvämningar kommer upp genom golvbrunnar eller andra avlopp i huset. Vet du att din fastighet riskerar att bli drabbad av översvämning och saknar backventil kan du pressa ner filtar eller handdukar i golvbrunnen och sedan lägga på en tyngd. Föremål och möbler bör flyttas på eller placeras ovanför golvet.

Ladda hem: regionala rekommendationer.pdf

Ha inga värdeföremål, eller tekniska anläggningar som är viktiga för husets funktioner i våningsplan som kan bli översvämmade.  

LÄS MER OM ÖVERSVÄMNING

MED STIGANDE ORO FÖLJER VI
ATT HAVSNIVÅN BLIR HÖGRE

Copyright © klimatklokatips.se 2018
Produced by Alarmstreet

NEDLADDNINGSBAR PDF