Varför #klimatklokatips?

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

STORM & BRAND

Planera för och underhåll bilvägar som klarar mildare vintrar.

Om stormen fällt träd bör du inte själv försöka åtgärda skadan. Dels för att inte förvärra men framför allt för att det kan vara förenat med fara. Speciellt om trädet fällt strömförande kontaktledningar.

Skapa klimatanpassat skogsbruk genom att sprida riskerna. Ett klimatanpassat skogsbruk innebär bland annat fler trädslag, mer tall och lövinslag. Minska andelen gran i vindexponerade delar av terrängen, eller på torra marker.  En viktig förutsättning är att man har anpassad avskjutning av vilt- en klimatanpassad viltförvaltning.

se efter om din skog blivit angripen av granbarkborre. Det syns bäst på granarnas kronor som får en matt grönska, blir gulaktiga och till sist får röda barr. Informera skogsstyrelsen om du hittar områden med färska angrepp på trädgrupper med tio träd eller fler. Skogsstyrelsen ger råd om hur du ska agera.

marken mindre stabil. Men också för att träden växter snabbare och kommer tidigare upp i längder där stormskador. Många skadeinsekter och vissa skadesvampar får bättre förutsättningar i ett varmare klimat. Det gäller bland annat de som redan idag ger de mest kostsamma skadorna – rotröta, granbarkborre och snytbagge. Men träd finns ju inte bara i skogen. Stora träd nära bostadshus bör inspekteras av expert. Är dom dessutom av en sort med ytliga rotsystem som till och med har en farlig lutning kan det vara läge att inte dröja med den kontakten.

Ökade koldioxidhalter och ett varmare klimat ökar förutsättningen för ökad produktion. Men tillväxten påverkas av flera faktorer. Grundvattennivåerna höjs under vinterhalvåret. På redan mycket fuktiga marker kan tillväxtsäsongen därför bli kortare.  På somrarna blir det torrare och varmare, brandrisken ökar i motsvarande grad som torka. Mildare vintrar innebär att hjortdjuren överlever i högre grad, vilket ökar skador på framförallt löv och tall. Risken för stormfällning ökar framförallt för att grundvattennivåerna är högre vintertid och för att minskad tjäle gör

Ökade koldioxidhalter och ett varmare klimat ökar förutsättningen för ökad produktion. Men tillväxten påverkas av flera faktorer. Grundvattennivåerna höjs under vinterhalvåret. På redan mycket fuktiga marker kan tillväxtsäsongen därför bli kortare.  På somrarna blir det torrare och varmare, brandrisken ökar i motsvarande grad som torka.

Mildare vintrar innebär att hjortdjuren överlever i högre grad, vilket ökar skador på framförallt löv och tall. Risken för stormfällning ökar framförallt för att grundvattennivåerna är högre vintertid och för att minskad tjäle gör marken mindre stabil. Men också för att träden växer snabbare och kommer tidigare upp i längder där stormskador.

Många skadeinsekter och vissa skadesvampar får bättre förutsättningar i ett varmare klimat. Det gäller bland annat de som redan idag ger de mest kostsamma skadorna – rotröta, granbarkborre och snytbagge. Men träd finns ju inte bara i skogen. Stora träd nära bostadshus bör inspekteras av expert.

Är dom dessutom av en sort med ytliga rotsystem som till och med har en farlig lutning kan det vara läge att inte dröja med den kontakten.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
TAR SKOGEN MED STORM

SKOG

RÅD:

Säkra ditt hus inför en kommande storm genom att ta in parasoller, förankra trädgårdsmöbler, dra in markiser och förankra studsmattor. Kolla att takpannor, takplåtar och luckor är i sin ordning.

Till skillnad från oss människor, är varmare klimat och förändrade livsmiljöer för många skadeinsekter i vår skog, inte ett problem. Tvärt om. När temperaturen ökar och växtsäsongerna blir längre trivs dom extra bra och hinner producera två generationer på en sommar. Ett varmare klimat gör dessutom att deras ämnesomsättning ökar, de måste helt enkelt äta mer. I kombination med torka kan insekter som ex granbark-borre snabbt öka och orsaka stor skada på våra granbestånd.

Till skillnad från oss människor, är varmare klimat och förändrade livsmiljöer för många skadeinsekter i vår skog, inte ett problem. Tvärt om. När temperaturen ökar och växtsäsongerna blir längre trivs dom extra bra och hinner producera två generationer på en sommar. Ett varmare klimat gör dessutom att deras ämnes-omsättning ökar, de måste helt enkelt äta mer. I kombination med torka kan insekter som ex granbark-borre snabbt öka och orsaka stor skada på våra granbestånd.

INSIKTER OM INSEKTER

INSIKTER OM INSEKTER

Copyright © klimatklokatips.se 2018
Produced by Alarmstreet