‍‍‍‍‍‍Mer information finns
på Länsförsäkringar
Kalmar läns hemsida:

VÄRMEBÖLJA

SKOGSBRAND

ÅSKA

‍‍‍KLIMAT
KUNSKAP

VARMT‍‍‍ & TORRT

VARMT & TORRT

Lyssna på kroppen och ansträng dig inte när det är som varmast. Drick vatten och ät gärna grönsaker och frukt som innehåller mycket vatten. Täck för fönster på dagen
så att solen inte värmer upp bostaden.
Vädra på natten när det är svalare. ‍‍‍

Lyssna på kroppen‍‍‍ och ansträng dig inte när det är som varmast. Drick vatten och ät gärna grönsaker och frukt som innehåller mycket vatten. Täck för fönster på dagen så att solen inte värmer upp bostaden. Vädra på natten när det är svalare.

Hur man undviker värmeslag

Glöm inte hu‍‍‍nden

Glöm inte hunden

Lämna inte barn eller dj‍‍‍ur i parkerade bilar. Det blir snab‍‍‍bt för varmt, även om bilen står i skuggan med fönster på glänt.

Lämna inte barn eller djur i parkerade bila‍‍‍r. Det blir snabbt för varmt, även om bilen står i skuggan med fönster på glänt.

‍‍‍Skogsbr‍‍‍and och torka

Det är inte den totala årsnederbörden som avgör hur ofta det blir översvämning – utan mängden nederbörd som faller på kort tid. Det finns mycket du ka‍‍‍n‍‍‍ göra för att skydda dig själv och ditt hem vid kraftiga skyfall och höga flöden.Små åtgärder kan göra stor nytta!

I ett förändrat klimat får vi räkna med stigande medeltemperaturer och att värmeböljor blir vanligare. Vi påverkas olika mycket när vä‍‍‍rmen slår till. De som påverkas extra mycket av värme är äldre, små barn, gravida, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Copyright © klimatklokatips.se 2018

Varför #klimatklokatips?

‍‍‍START

KONTAKTA OSS

ÖVERSVÄMNING

KLIMATKUNSKAP

VARMT & TORRT

Skydda dig och din elektronik mot åskan

Skydda dig och di‍‍‍n elektronik mot åskan

Att åska kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta men de vanligaste skadorna är skador på elektronik. Dra ur sladdar. Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går. Om du misstänker att blixten har slagit ned, kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. ‍‍‍

Att åska kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta men de vanligaste skadorna är skador på elektronik. Dra ur sladdar. Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går. Om du misstänker att blixten har slagit‍‍‍ ned, kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats.‍‍‍

Du kan minska risken att råka ut för åskskador ge‍‍‍nom att be din elinstallatör att installera ett överspänningsskydd.‍‍‍

Du kan minska risken att råka ut för åskskador genom att be din elinstallatör att installera ett överspänningsskydd.‍‍‍

‍‍‍‍‍‍Överspänni‍‍‍ngsskydd

Översp‍‍‍änningsskydd

‍‍‍Varje år brinner det 3 000-4 000 gånger i skog och mark i Sverige, enligt SMHI. Det är framför allt vi människor som orsakar de här bränderna, till exempel genom att grilla i skogen på fe‍‍‍l sätt. Därför är det viktigt att följa de regler och råd som finns.

Varje år brinner det 3 000-4 000 gånger i skog och mark i Sverig‍‍‍e, enligt SMHI. Det är framför allt vi människor som orsakar de här bränderna, till exempel genom att grilla i skogen på fel sätt. Därför är det viktigt att följa de regler och råd som finns.

Att tänka på ‍‍‍om du ska grilla i skogen

Om du har ansträngt dig väldigt hårt och det är varmt ‍‍‍och fuktigt ute kan du riskera att få värmeslag. Det främsta sympto‍‍‍met på värmeslag är att kroppstemperaturen är över 40 grader.

Om du har ansträngt dig väldigt hårt och det är varmt och fuktigt ute kan du riskera att få värmeslag. Det främsta symptomet på värmeslag är ‍‍‍att kroppstemperaturen är över 40 grader.

‍‍‍Värmeslag kan kräva vård

När det är väldigt varmt och det samtidigt inte faller så mycket regn kan det bli torka. Då råder det ofta eldningsförbud eftersom brandrisken ute är hög. Även om det inte är eldningsförbud just i ditt område, är det bra att tänka på att vara försiktig med eld utomhus, eftersom det kan orsaka både skogsbränder och gräsbränder.

När det är väldigt varmt och det samtidigt inte faller så mycket regn kan det bli torka. Då råder det ofta eldningsförbud eftersom brandrisken ute är hög. Även om det inte är eldningsförbud just i ditt område, är det bra att tänka på att vara försiktig med eld utomhus, eftersom det kan orsaka både skogsbränder och gräsbränder.

‍‍‍När det är väldigt varmt ute och du samtidigt anstränger sig hårt kan du bli uttorkad. Då kan du känna dig yr och trött, få huvudvärk och känna dig torr i munnen. Drick vatten och ta det lugnt i skuggan om du tror att du kan vara uttorkad.

När det är väldigt varmt ute och du samtidigt anstränger sig hårt kan du bli uttorkad. Då kan du känna dig yr och trött, få huvudvärk och känna dig torr i munnen. Drick vatten och ta det lugnt i skuggan
o‍‍‍m du tror att du kan vara uttorkad.‍‍‍

Var i skuggan, både du och djuren.

Ta det lugnt, ansträng dig inte och vila gärna mitt på dagen när det är som var‍‍‍mast.

Drick vatten och ät gärna grönsaker och frukt eftersom det innehåller mycket vatten.

Ta en kall dusch eller ett bad för att hålla dig sval, en blöt handduk kring nacken eller huvudet är också ett alternativ.

Vädra din bostad på natten när det är svalare.

Stäng och täck för fönster på dagen så att solen inte värmer upp bostaden.

Var i skuggan, både du och djuren.

Ta det lugnt, ansträng dig inte och vila gärna mitt på dagen när det är som varmast.

Drick vatten och ät gärna grönsaker och frukt eftersom det innehåller mycket vatten.

Ta en kall dusch eller ett bad för att hålla dig sval, en blöt handduk kring nacken eller huvudet är också ett alternativ.

Vädra din bostad på natten när det är svalare.‍‍‍

Stäng och täck för fönster på dagen så att solen inte värmer upp bostaden.

När det är torka ska du helst inte grilla ute.

Om du är osäker på om det är brandrisk i ditt område,
kontakta räddningstjänsten i din kommun.

Ha med dig vatten så du kan släcka glöden efteråt.

Använd de eldningsområden eller grillplatser
som finns på vissa platser.

Tänk på att gnistor kan spridas till
torra gräspartier när det blåser.‍‍‍

Håll koll på elden hela tiden, gå inte ifrån grillplatsen
innan du släckt ordentligt.

När det är torka ska du helst inte grilla ute.

Om du är osäker på om det är brandrisk i ditt område, kontakta räddningstjänsten
i din kommun.

Ha med dig vatten så du kan släcka
glöden efteråt.

Använd de eldningsområden eller grillplatser som finns på vissa platser.

Tänk på att gnistor kan spridas till
torra gräspartier när det blåser.‍‍‍

Håll koll på elden hela tiden, gå inte ifrån grillplatsen innan du släckt ordentligt.

Läs mer om uttorkning hos 1177

Läs mer om vär‍‍‍meslag hos 1177

Har du väts‍‍‍kebrist?

Blixtn‍‍‍edslag

Blixtnedslag i närheten kan ge skador på elkablar och el‍‍‍ektronik som datorer och tv men också på vitvaror som kyl och frys. Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går.‍‍‍

Blixtnedslag i närheten kan‍‍‍ ge skador på elkablar och elektronik som datorer och tv men också på vitvaror som kyl och frys.
Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd när åskan går.

‍‍‍Även om du saknar överspänningsskydd i din bostad är det mycket du kan göra för att undvika skador på dina elprylar.

Om åskan är‍‍‍ på väg

‍‍‍Dra ut sladdarna till elektronisk utrustning.

‍‍‍‍‍‍Använd inte datorn med strömsladden i under åskväder.

Tala inte i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att
ringa med så länge de inte laddas.

Dra ut sladdarna till elektronisk utrustning.

Använd inte datorn med strömsladden i under åskväder.

Tala inte i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att ringa med så länge de inte laddas.

Kontrollera att alla elanslutna apparater o‍‍‍ch maskiner fungerar. Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.

Om du bytt eller återställt en säkring och den bryter igen, kontakta en behörig elinstallatör. Det kan finnas risk att brand uppstår.

Om någon fast monterad elutrustning har skadats, anlita en behörig elinstallatör för reparation och isoleringsmätning.

Fotografera synliga skador.‍‍‍

Duscha snabbt.      

Borsta tänderna i duschen.      

Ha en balja i duschen som samlar vatten medan du ‍‍‍väntar
på att vattnet ska bli varmt – vattna blommorna med det.      

Samla regnvatten med många vattentunnor.      

Låt gräsmattan vara gul – det är normalt på sommaren.

Tvätta bil i biltvätt som tar hand om spillvatten och kemikalier.

Duscha snabbt.      

Borsta tänderna i duschen.      

Ha en balja i duschen som samlar vatten medan du väntar på att vattnet ska bli varmt – vattna blommorna med det.      

Samla regnvatten med många vattentunnor.      

Låt gräsmattan vara gu‍‍‍l – det är normalt på sommaren.

Tvätta bil i biltvätt som tar hand om spillvatten och kemikalier.

Kontrollera att alla elanslutna apparater och maskiner fungerar.
Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.

Om du bytt eller återställt en säkring och den bryter igen, kontakta en behörig elinstallatör. Det kan finnas risk att brand uppstår.

Om någon fast monterad elutrustning har skadats, anlita en behörig elinstallatör för reparation
och isoleringsmätning.

Fotografera synliga skador.

Om du misstänker att åskan slagi‍‍‍t ned

Värmebölja i kombination ‍‍‍med torka ‍‍‍– spara vatten‍‍‍

Värmebölja i kombination
med torka – spa‍‍‍ra vatten

Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand, kontakta Räddningstjänsten.

Läs mer om överspänningsskydd

Läs mer om överspänningsskydd

LÄS MER

Bygga ‍‍‍ut eller bygga nytt?

‍‍‍‍‍‍‍‍‍Ta del av Länsstyrelsens rekom‍‍‍menderationer.

LÄS MER

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

VÄRMEBÖLJA

SKOGSBRAND

‍‍‍‍‍‍ÅSKA‍‍‍

Värmebölja är när dygnsmedel-temperaturen överstiger 20 grader,
fem dygn i rad. I framtiden förväntas värmeböljor bli allt vanligare och vara mer än 20 dagar i rad.

Värmebölja är när dygnsmedel-temperaturen överstiger
20 grader, fem dygn i rad. I framtiden förväntas värme-
böljor bli allt vanligare och vara mer än 20 dagar i rad.

Även om det förväntas regna ungefär 20% mer i framtiden kommer det oftare i form av skyfall med ytavrinning och ökade översvämningsrisker. Detta i kombination med längre v‍‍‍äxtsäsonger och ökad avdunstning gör att torka och vattenbrist kommer bli allt vanligare i framtiden.

‍‍‍Även om det förväntas regna ungefär 20% mer i framtiden kommer det oftare i form av skyfall med ytavrinning och ökade översvämningsrisker. Detta i kombination med längre växtsäsonger och ökad avdunstning gör att torka och vattenbrist kommer bli allt vanligare i framtiden.

Tips vid storm

Tips vid Åska

Tips vid Värmebölja

NEDLADDNINGSBAR PDF