Copyright © klimatklokatips.se 2018
Produced by Alarmstreet

ÖVERSVÄMNING

Risken för översvämningar ökar. Det finns mycket du kan göra för att skydda dig själv och ditt hem vid kraftiga skyfall och höga flöden. Små åtgärder kan göra stor nytta!

Risken för översvämningar ökar. Det finns mycket du kan göra för att skydda dig själv och ditt hem vid kraftiga skyfall och höga flöden. Små åtgärder kan göra stor nytta!

Beräkningar indikerar att vattennivån kommer att stiga med minst en meter fram till 2100. Vad innebär det för mitt kustnära boende?

STOR ORO NÄR HAVSNIVÅN STIGER

STIGANDE HAVSNIVÅN

I ett varmare klimat ökar risken för värmeböljor även här i Sverige. Det är viktigt att ta hand om dig själv, barn och djur när det är väldigt varmt, för att undvika att någon blir sjuk. Vid en värmebölja är det viktigt att lyssna på kroppen. Här är några tips för hur du kan ta hand om dig och andra vid extremt varmt väder.

TORKA & VÄRME

INSEKTER

Insekter utgör ungefär två tredjedelar av allt liv på jorden. Men de reagerar olika på ett varmare klimat.  

LÄS MER

LÄS TIPS HÄR

LÄS MER

LÄS TIPS HÄR

LÄS MER

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

Varför #klimatklokatips?

LÄS MER

GRÄSÄTARE

Den heta, soliga och torra sommaren 2018 överraskade oss och utsatte våra betande djur för stora påfrestningar. Med ett fortsatt varmare klimat att vänta bör vi tänka förebyggande kring både djurens miljöer och utformning av stall.

JORDNÄRA TANKAR

Jordbruket gillar ”lagom”. Lagom med nederbörd och lagom med sol. Men klimatet är långt ifrån lagom. Hur ska man tänka när vädret blir alltmer extremt?

LÄS MER

Bygga ut eller bygga nytt?

Ta del av Länsstyrelsens rekommenderationer.

VI TAR TEMPEN PÅ VÅR PLANET

Jorden mår inte bra. Temperaturen stiger, vilket innebär att vi måste genomföra akuta åtgärder. Vad gör du redan idag för att minska klimatkonsekvenserna?

LÄS MER

LÄS MER

Varmt klimat får träden att växa snabbare men effekten blir att de skjuter i höjden för fort och blir ett lätt byte för stormen. Eller branden. För varmt leder till torrt, som leder till brandfara. Och ett varmare klimat ökar inte bara risken för eldsvådor utan sätter också hjärtat i brand hos snytbaggen och granbarkborren som förökar sig i mycket högre grad och flera gånger när klimatet förändras. Allt hänger ihop men hur då?

Varmt klimat får träden att växa snabbare men effekten blir att de skjuter i höjden för fort och blir ett lätt byte för stormen. Eller branden. För varmt leder till torrt, som leder brandfara. Och ett varmare klimat ökar inte bara risken för eldsvådor utan sätter också hjärtat i brand hos snytbaggen och granbarkborren som förökar sig i mycket högre grad och flera gånger när klimatet förändras. Allt hänger ihop men hur då?

Beräkningar indikerar att vattennivån kommer att stiga med minst en meter fram till 2100. Vad innebär det för mitt kustnära boende?

Östersjön blir allt sötare, varmare och blommigare. Men inte på ett bra sätt.  

FÖRDJUPA DIG
I ÖSTERSJÖN

LÄS MER

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA SKAKAR OM SKOGEN

STORM & BRAND

LÄS MER

LÄS MER

LÄS MER

LÄS MER

LÄS MER

LÄS MER

LÄS MER

LÄS MER

LÄS TIPS HÄR

LÄS TIPS HÄR

Klimatförändringar påverkar vår vardag mer och mer. Här hittar du fakta om några av de förändringar som pågår just nu.

LÄS MER