KLIMATKUNSKAP

KLIMATKUNSKAP

Klimatet förändras och blir mer extremt. Det innebär exempelvis att skyfall blir allt vanligare i framtiden, och därmed risken för översvämningar. Har du koll på klimatet?

Klimatet förändras och blir mer extremt.
Det innebär exempelvis att skyfall blir allt vanligare i framtiden, och därmed risken för översvämningar. Har du koll på klimatet?

Varför #klimatklokatips?

De snabba klimatförändringar vi upplever just nu beror på utsläpp av växthusgaser och framförallt koldioxid. När fossila bränslen förbränns, exempelvis genom bilkörning, uppvärmning eller flygresor släpps koldioxid ut. Varje dag släpper
vi ut ungefär 100 miljoner ton koldioxid världen över. Koldioxid tillsammans med andra växthusgaser, som metangas och lustgas, bidrar till att den globala medeltemperaturen ökar i
en takt där ekosystemen inte hinner anpassa sig.
De bidrar också till ökade risker för extrema naturhändelser som översvämningar, skogsbränder, starka stormar och värmeböljor.

De snabba klimatförändringar vi upplever just nu beror på utsläpp av växthusgaser och framförallt koldioxid. När fossila bränslen förbränns, exempelvis genom bilkörning, uppvärmning eller flygresor släpps koldioxid ut. Varje dag släpper
vi ut ungefär 100 miljoner ton koldioxid världen över. Koldioxid tillsammans med andra växthusgaser, som metangas
och lustgas, bidrar till att den globala medeltemperaturen ökar i en takt där ekosystemen inte hinner anpassa sig.
De bidrar också till ökade risker för
extrema naturhändelser som översvämningar, skogsbränder, starka stormar och värmeböljor.

Varför förändras klimatet?

Ökad brandrisk

Klimatförändringar vi nu ser förväntas förstärka befintliga nederbördsmönster. Regniga områden blir  blötare och torra områden bli torrare. Sydöstra Sverige är den mest nederbördsfattiga delen av Sverige och här förväntas också brandrisken öka som mest i framtiden. Även om vi troligen kommer att uppleva fler skyfall så kommer nederbörden under många år bli så liten under sommaren att avdunstningen från skog och mark blir större, samtidigt som växtsäsongerna blir längre vilket innebär ett ökat vattenupptag hos växter och djur.  

Klimatförändringar vi nu ser förväntas förstärka befintliga nederbördsmönster. Regniga områden blir  blötare och torra områden bli torrare. Sydöstra Sverige är den mest nederbördsfattiga delen av Sverige och här förväntas också brandrisken öka som mest i framtiden. Även om vi troligen kommer att uppleva fler skyfall så kommer nederbörden under många år bli så liten under sommaren att avdunstningen från skog och mark blir större, samtidigt som växtsäsongerna blir längre vilket innebär ett ökat vattenupptag hos växter och djur.  

Åska bildas oftast på sommaren, även om de kan förekomma hela året i södra Sverige. Orsaken till att det nästan bara åskar på sommaren är att det krävs värme samtidigt som det måste vara mycket vattenånga i luften, ju varmare desto mer avdunstning och vattenånga. Den kan i sin tur bilda kraftiga bymoln (åskmoln) och åska. I framtiden förväntas därför riskerna för åska öka, med blixtnedslag och ökad brandrisk.

Åska bildas oftast på sommaren, även om de kan förekomma hela året i södra Sverige. Orsaken till att det nästan bara åskar på sommaren är att det krävs värme samtidigt som det måste vara mycket vattenånga i luften, ju varmare desto mer avdunstning och vattenånga. Den kan i sin tur bilda kraftiga bymoln (åskmoln) och åska. I framtiden förväntas därför riskerna för åska öka, med blixtnedslag och ökad brandrisk.

Åska

Så här minskar du din klimatpåverkan

Vissa livsstilsförändringar minskar effektivt ditt ekologiska fotavtryck, det vill säga de CO2- utsläpp din livsstil ger upphov till. Att välja en växtbaserad kost, köpa fossilfri energi, undvika att flyga och att leva bilfritt har stor effekt. Så varför inte ta tåget oftare?

Vissa livsstilsförändringar minskar effektivt ditt ekologiska fotavtryck, det vill säga de CO2- utsläpp din livsstil ger upphov till. Att välja en växtbaserad kost, köpa fossilfri energi, undvika att flyga och att leva bilfritt har stor effekt. Så varför inte ta tåget oftare?

Klimatförändringarna gör att den globala temperaturen ökar. När atmosfären blir varmare får vi en högre avdunstning. Vattnet cirkulerar snabbare, vilket gör att nederbörden ökar, ofta i form av kraftig nederbörd eller skyfall. Ökningen fram till sekelskiftet förväntas bli cirka 20 procent.

Klimatförändringarna gör att den globala temperaturen ökar. När atmosfären blir varmare får vi en högre avdunstning. Vattnet cirkulerar snabbare, vilket gör att nederbörden ökar, ofta i form av kraftig nederbörd eller skyfall. Ökningen fram till sekelskiftet förväntas bli cirka 20 procent.

Risken för översvämning börjar redan vid ganska små mängder nederbörd, ungefär
10 mm/dygn. I framtiden förväntas dessa dagar bli allt vanligare och vid sekel-skiftet
ha ökat 30 till 50 procent.

Risken för översvämning börjar redan vid ganska små mängder nederbörd, ungefär 10 mm/dygn. I framtiden förväntas dessa dagar bli allt vanligare och vid sekel-skiftet ha ökat 30 till 50 procent.

Mer information:

Beräkna ditt klimatavtryck

Världsnaturfonden om ekologiskt fotavtryck

Sök stöd för lokala klimatinvesteringar

Klimatförändringar i Kalmar län

Vi ser redan idag ett förändrat klimat i vårt län. Temperaturen har ökat med cirka 1,5 grad sen slutet av 1800-talet. Hur klimatet kommer se ut i framtiden beror på hur väl vi lyckas begränsa våra utsläpp. Fortsätter vi förbränna fossila bränslen i samma takt som nu beräknas medeltemperaturen i Kalmar län öka med ytterligare cirka 5 - 6 grader till nästa sekelskifte. Vi kommer inte att kunna undvika att klimatet fortsätter förändras, men vi kan undvika de värsta förändringarna om alla hjälper till att minska utsläppen.

Vissa klimatförändringar är svåra att märka då förändringarna sker sakta men kontinuerligt. Exempel på sådana förändringar är stigande havsnivåer, längre vegetationsperioder, grönare vintrar och mer nederbörd. Likaså långvarig torka och fler torra dagar. Andra förändringar sker snabbt och i vissa fall katastrofartat och vi kan reda märka av dem. Exempel på sådana förändringar är ökade risker för:

Vissa klimatförändringar är svåra att märka då förändringarna sker sakta men kontinuerligt. Exempel på sådana förändringar är stigande havsnivåer, längre vegetationsperioder, grönare vintrar och mer nederbörd. Likaså långvarig torka och fler torra dagar. Andra förändringar sker snabbt och i vissa fall katastrofartat och vi kan reda märka av dem. Exempel på sådana förändringar är ökade risker för:

Vi ser redan idag ett förändrat klimat i vårt län. Temperaturen har ökat med cirka 1,5 grad sen slutet av 1800-talet. Hur klimatet kommer se ut i framtiden beror på hur väl vi lyckas begränsa våra utsläpp. Fortsätter vi förbränna fossila bränslen i samma takt som nu beräknas medeltemperaturen i Kalmar län öka med ytterligare cirka 5 - 6 grader till nästa sekelskifte. Vi kommer inte att kunna undvika att klimatet fortsätter förändras, men vi kan undvika de värsta förändringarna om alla hjälper till att minska utsläppen.

Läs hela rapporten på SMHI:s hemsida.

Höga flöden i vattendrag, främst vinter och tidig vår

Kraftigare skyfall
och åska, främst sommar och tidig höst

Sommartorka
och skogsbränder

Låga
grundvattennivåer

Värmebölja  

Starkare stormar i kombination med ökad stormkänslighet

LÄS MER

Bygga ut eller bygga nytt?

Ta del av Länsstyrelsens rekommenderationer.

LÄS MER

Vi i Kalmar län känner redan av lokala konsekvenser av globala klimatförändringar. Hur är det att leva och bo i ett förändrat klimat? Vi vill hjälpa privatpersoner och fastighetsägare att kunna skydda sig i ett förändrat klimat och vid extrema väderhändelser. Vi vill att alla som äger hus och fastigheter förstår sitt ansvar att klimatanpassa och undvika skador.

Copyright © klimatklokatips.se 2018
Produced by Alarmstreet