• START
  • KLIMATKUNSKAP
  • HUR PÅVERKAS JAG
  • HUR PÅVERKAS NATUREN
  • VAD KAN JAG GÖRA
  • DITT LÄN
  • OM OSS

Vi som driver och arbetar med kampanjen #klimatklokatips svarar gärna på dina frågor.

Jane Wågsäter Hållbarhetsansvarig
jane.wagsater@LFkalmar.se
www.LFkalmar.se

Länsförsäkringar Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län  

Lars Ljungström Klimatstrateg
Samhällsbyggnadsenheten
lars.ljungstrom@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/kalmar

KLIMAT
KUNSKAP

KONTAKTA OSS